Beleggingshypotheek

Terug naar alle hypotheken

Beleggingshypotheken wijken fundamenteel af van de leven- en hybridehypotheken. Het vermogen voor de aflossing van de beleggingshypotheek wordt namelijk niet opgebouwd door middel van een kapitaalverzekering, maar door middel van een aparte beleggingsrekening.

De kenmerken

  • Er is geen verplichte aflossing, waardoor je maximaal profiteert van de fiscale mogelijkheden.
  • Het vermogen voor de aflossing wordt niet binnen een verzekering opgebouwd, hierdoor blijft de kapitaalvrijstelling in Box I in tact.
  • Je belegt door middel van een éénmalige of periodieke inleg in effecten.
  • Meestal is een losse overlijdensrisicoverzekering verplicht.
  • Het in de beleggingsrekening opgebouwde vermogen wordt belast in Box III.
  • Je kunt het rendement beïnvloeden door een actieve rol te spelen bij de aan- en verkoop van effecten.

Geen verzekering

Omdat het vermogen voor de aflossing niet door middel van een kapitaalverzekering wordt opgebouwd, betaal je ook geen premie aan een verzekeraar. Je hypotheeklasten bestaan uit de hypotheekrente en eventueel een bedrag dat wordt belegd. Dat kan een eenmalige en/ of een periodieke inleg in een fonds naar keuze zijn. Soms wordt die vrije keuze echter door de hypotheekverstrekker beperkt en moet je een keuze maken uit een bepaald aanbod van beleggingsfondsen. Het feit dat je kapitaalvrijstelling in Box I in tact blijft kan een belangrijke rol spelen bij de keuze voor een beleggingshypotheek. Het te investeren bedrag kan eventueel in het hypotheekbedrag worden opgenomen. Laat je hierover goed inlichten door de adviseur van Koos Tichelaar Assurantiën b.v.!

Box III

Het vermogen dat je met een beleggingshypotheek opbouwt valt onder de vermogensrendementsheffing in Box III. Je betaalt dan 1,2% belasting over het gemiddeld uitstaand vermogen in een jaar. De fiscus gaat namelijk uit van een gemiddeld rendement van 4%, dat belast wordt met een tarief van 30%. De vrijstelling in Box III bedraagt € 20.785,- per persoon (2011).

Beleggingsrisico

Een beleggingshypotheek geeft je maximale vrijheid, maar je loopt ook het risico dat je aan het einde van de looptijd onvoldoende kapitaal hebt om je hypotheekschuld af te lossen. Over het algemeen geldt dat een hoog rendement gepaard gaat met een relatief hoog risico. Het is heel belangrijk om een strategie te kiezen die past bij jou past: je zogenaamde beleggingsprofiel. Laat je in elk geval goed adviseren.

Tussentijds opnemen

Een beleggingshypotheek biedt je ook veel vrijheid ten aanzien van de inleg. Je kunt die naar wens verhogen of verlagen. Je mag aandelen kopen en verkopen, zodat je optimaal kunt profiteren van eventuele koersontwikkelingen. Vaak mag je ook tussentijds bedragen opnemen voor andere doeleinden, mits de behaalde resultaten dit toestaan.

Overlijdensrisico

De meeste hypotheekverstrekkers stellen een overlijdensrisicoverzekering verplicht. Je adviseur kan je meer vertellen over dit soort verzekeringen.

Neem voor meer informatie contact met ons op