Autoverzekeringen

Terug naar alle verzekeringen

De WA-dekking

Een autoverzekering is een verzekering die schade door of met de eigen auto verzekert. Een autoverzekering bestaat grofweg uit drie dekkingen, waarvan de aansprakelijkheidsdekking verplicht is:

 • Aansprakelijkheidsdekking
 • Beperkt cascodekking
 • Volledig cascodekking.

Deze dekkingen kunnen, indien gewenst, nog worden uitgebreid met aanvullende verzekeringen, zoals een inzittenden- of rechtsbijstanddekking.

Aansprakelijkheidsdekking

De aansprakelijkheidsdekking is wettelijk verplicht door de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). De WAM verplicht niet alleen het hebben van een aansprakelijkheidsdekking, maar bepaalt ook aan welke minimale eisen de verzekering moet voldoen.

Beperkt cascodekking


 • Brand, explosie, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag;
 • Diefstal, verduistering, joyriding;
 • Ruitbreuk, incl. schade door de scherven;
 • Storm, overstroming, lawine, aardverschuiving, andere natuurramp;
 • Botsing met vogels, loslopende dieren of overstekend wild;
 • Relletjes / opstootjes;
 • Luchtvaartuigen en daaruit gevallen voorwerpen;
 • Transport per boot of trein met uitzondering van krassen, schrammen en lakschade;
 • Vervoer van gewonden;
 • Kosten van bewaking, berging en vervoer;

 

Volledig cascodekking

De dekking omvat

 • De bij beperkt casco gedekte schades;
 • Schade door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken;
 • Enig ander van buiten komend onheil.