Hybride hypotheek

Terug naar alle hypotheken

De hybride hypotheken worden ook wel de spaar/ beleggingshypotheken genoemd. In deze hypotheekvorm worden de flexibiliteit van de moderne levenhypotheek en de zekerheid van de spaarhypotheek met elkaar gecombineerd. Dat verklaart de populariteit van deze hypotheekvorm.

De kenmerken

 • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd, je profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.
 • Je hebt vaste maandelijkse lasten. Deze bestaan uit rente en premie.
 • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek in principe (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering.
 • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 • Het rendement is (naar keuze) niet, gedeeltelijk of geheel gegarandeerd.
 • De premies worden belegd in units met een ruime keuze aan beleggingsmogelijkheden, waaronder een hypotheekrentefonds.
 • De constructie is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen en je hebt de mogelijkheid om binnen de verzekering te switchen van sparen naar beleggen en andersom.
 • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt vast.
 • Premies worden vastgesteld op basis van het zogenaamde "universal-life principe".

Het principe "universal-life"

Je betaalt maandelijks een van te voren afgesproken premie. De verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de premie voor de kapitaalopbouw (spaarpremie) wordt echter iedere maand opnieuw vastgesteld. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van je leeftijd en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden. Hoe hoger de opgebouwde waarde des te minder er verzekerd hoeft te worden bij overlijden. Naarmate de verzekering langer loopt hoeft er dus steeds minder risicokapiaal te worden verzekerd. Hierdoor kan over het algemeen de risicopremie relatief laag blijven waardoor er een groter deel van de premie kan worden belegd. De premies voor verzekeringen volgens het "universal-life principe" zijn in de praktijk ook al wat lager dan de traditionele varianten, dat maakt deze verzekeringsvorm extra interessant.

Sparen en/of beleggen

De hybride hypotheek verenigt de moderne levenhypotheek en de spaarhypotheek met elkaar. Net als bij de moderne levenhypotheek, wordt de premie belegd in verschillende beleggingsfondsen. Dat wordt unit-linked beleggen genoemd. Maar je kunt, net als bij een spaarhypotheek, (een deel) van je premie ook onderbrengen in een hypotheekrentefonds. Je ontvangt dan over de ingelegde premie een gegarandeerd rendement dat gelijk is aan het hypotheekrentepercentage dat je betaalt. Je hebt de vrijheid om zelf en op elk moment een verdeling te maken tussen beleggen en sparen.

Vaste combinatie

Bij deze hypotheekvorm ligt de combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar vast. De rente die je ontvangt over je tegoed in het hypotheekrentefonds wordt namelijk door de hypotheekverstrekker vergoedt. Zou je verhuizen en overstappen naar een andere hypotheekverstrekker, dan zou de polis wel kunnen worden voortgezet, maar vervalt de mogelijkheid om in het hypotheekrentefonds te sparen.

Extra mogelijkheden

De hybride hypotheek leent zich uitstekend voor slimme fiscale verdelingen. Denk aan hoog- laagconstructies of aan combinaties met premie- of beleggingsdepots. Daarbij kun je bijvoorbeeld tussentijds bijstorten, je premies verhogen of verlagen, of variëren met de looptijd. Wil je weten welke mogelijkheden er zoal zijn? Kom dan langs in één van onze vestigingen. Onze adviseurs vertellen je graag meer!

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maak je gebruik van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde "fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning". Deze vrijstelling houdt in dat je gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Je betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in box I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. Voor 2011 geld het volgende:

 • Wanneer je 15-19 jaar hebt gespaard, is de vrijstelling maximaal € 34.300,- per persoon.
 • Wanneer je meer dan 20 jaar hebt gespaard, is de vrijstelling € 151.000,- per persoon.

De vrijstellingen zijn eenmalig per verzekerde en gelden ook als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Ben je gehuwd of woon je samen? Dan kun je zelfs rekenen op het dubbele: € 302.000,-.
Voorwaarde is wel dat je 15 of 20 jaar lang aaneengesloten premie hebt betaald. Daarbij mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie bedragen.

Neem voor meer informatie contact met ons op