Moderne levenhypotheek

Terug naar alle hypotheken

Modern aan deze zeer populaire hypotheekvorm is de flexibiliteit. De aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering kan namelijk tussentijds worden aangepast, als je persoonlijke of je financiële situatie daar aanleiding toe geven.

De kenmerken

 • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
 • Je hebt vaste maandelijkse lasten die alleen bestaan uit rente en premie.
 • Je profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.
 • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering.
 • De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 • Het rendement is niet gegarandeerd, maar afhankelijk van het beleggingsresultaat.
 • Het totale spaardeel wordt belegd in units, met een vrije keuze aan beleggingsmogelijkheden.
 • De premies worden belegd in units, met een ruime keuze aan beleggingsmogelijkheden.
 • De constructie is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen.
 • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt niet vast, maar is vrij.
 • Premies worden vastgesteld op basis van het zogenaamde "universal-life principe".

Het principe "universal-life"

Je betaalt maandelijks een van te voren afgesproken premie. De verhouding tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de premie voor de kapitaalopbouw (spaarpremie) wordt echter iedere maand opnieuw vastgesteld. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van je leeftijd en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden. Hoe hoger de opgebouwde waarde des te minder er verzekerd hoeft te worden bij overlijden. Naarmate de verzekering langer loopt hoeft er dus steeds minder risicokapiaal te worden verzekerd. Hierdoor kan over het algemeen de risicopremie relatief laag blijven waardoor er een groter deel van de premie kan worden belegd. De premies voor verzekeringen volgens het "universal-life principe" zijn in de praktijk ook al wat lager dan de traditionele varianten, dat maakt deze verzekeringsvorm extra interessant.

Flexibiliteit

Je kunt de dekking van de verzekering vrij eenvoudig (tijdelijk) wijzigen, als je omstandigheden daar aanleiding toe geven. Je adviseur van Koos Tichelaar Assurantiën B.V. kan je hier meer over vertellen.

Unitbeleggen

Bij een moderne levenhypotheek kun je kiezen uit veel beleggingsmogelijkheden. Daarom wordt deze hypotheekvorm soms ten onrechte een beleggingshypotheek genoemd. Met de spaarpremie worden units aangekocht in één of meer beleggingsfondsen. Dat kunnen beleggingsfondsen van de hypotheekverstrekker zelf zijn, maar het mogen ook andere beleggingsfondsen zijn. Deze manier van beleggen wordt "unit-linked" beleggen genoemd.

Het eindbedrag niet gegarandeerd

Het spaardeel van je premie kan tijdens de looptijd van je hypotheek variëren. Bovendien kun je steeds opnieuw bepalen hoe dat spaardeel belegd gaat worden. Het uiteindelijke eindbedrag is dus afhankelijk van al die keuzes. Vaak is het rendement op het spaardeel hoger dan bijvoorbeeld bij een spaarhypotheek, maar het eindbedrag is niet gegarandeerd.

Fiscale consequenties van een hoger eindbedrag

De kans bestaat dat je bij deze hypotheekvorm meer vermogen opbouwt dan de grootte van de hypotheekschuld. Aan het einde van de looptijd van je hypotheek heeft dat fiscale gevolgen. De uitkering van het kapitaal is namelijk onbelast tot maximaal de hoogte van je hypotheekschuld of de wettelijke vrijstellingsbedragen. Over alles wat je meer gespaard hebt moet je dus belasting betalen. Hoe dat precies zit kan de adviseur van Koos Tichelaar Assurantiën B.V. je vertellen. Nog meer mogelijkheden.

De moderne levenhypotheek kan de basis vormen voor interessante hypotheekconstructies die precies inspelen op jouw wensen en omstandigheden. Zo kun je binnen bepaalde grenzen inkomensaanvullende voorzieningen treffen. Denk aan je pensioen of aan arbeidsongeschiktheid. De adviseur van Koos Tichelaar Asurantiën B.V. vertelt je hier graag meer over.

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maak je gebruik van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde "fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning". Deze vrijstelling houdt in dat je gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Je betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in box I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. Voor 2011 geld het volgende:

 • Wanneer je 15-19 jaar hebt gespaard, is de vrijstelling maximaal € 34.300,- per persoon.
 • Wanneer je meer dan 20 jaar hebt gespaard, is de vrijstelling € 151.000,- per persoon.

De vrijstellingen zijn eenmalig per verzekerde en gelden ook als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Ben je gehuwd of woon je samen? Dan kun je zelfs rekenen op het dubbele: € 302.000,-.
Voorwaarde is wel dat je 15 of 20 jaar lang aaneengesloten premie hebt betaald. Daarbij mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie bedragen.

Neem voor meer informatie contact met ons op