Rechtsbijstandverzekering

Terug naar alle verzekeringen

Een rechtsbijstandsverzekering is een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij, het is een verzekering van ondersteuning door advocaten of juristen bij geschillen.

De rechtsbijstandverzekering kan op diverse wijzen voorzien in juridische hulp.

  • In natura. De rechtsbijstandverzekeraar heeft jurist en/of advocaten in dienst, die de zaak voor de verzekerde behandelen. Zo nodig voeren zij rechtszaken.
  • In geld. De verzekeraar stelt een bedrag beschikbaar waarvoor de verzekerde een advocaat naar keuze zijn zaken kan laten behartigen.

Soorten rechtsbijstandverzekeringen

Over het algemeen worden de volgende soorten rechtsbijstandverzekeringen aangeboden:

  • Motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering;
  • Verkeersrechtsbijstandverzekering;
  • Gezinsrechtsbijstandverzekering;
  • Bedrijfsrechtsbijstandverzekering.