Spaarhypotheek

Terug naar alle hypotheken

Zekerheid is het sleutelwoord bij een spaarhypotheek. Aan het einde van de looptijd heb je voldoende gespaard om je hypotheekschuld af te lossen.

De kenmerken

 • Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
 • Je hebt vaste maandelijkse lasten. Die bestaan uit rente en premie.
 • Het spaardeel van de premie kan belastingvrij renderen in box I.
 • Je profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.
 • Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek gegarandeerd afgelost.
 • De hypotheekrente bepaalt het (gegarandeerde) rendement van de spaarpremie.
 • Het overlijdensrisico is tegen een vaste premie verzekerd.
 • De combinatie hypotheekverstrekker/ verzekeraar ligt vast.
 • De uitkering van de gespaarde premies is belastingvrij mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Sparen

Bij een spaarhypotheek spaar je voor de aflossing van je hypotheekschuld. Je maandelijkse lasten bestaan voor een deel uit hypotheekrente en voor een deel uit premie. Over het grootste deel van die premie wordt rente vergoed. Het rentepercentage dat je krijgt is gelijk aan het percentage hypotheekrente dat je betaalt. Aan het einde van de looptijd is het totaal van de door jou betaalde premies en de rentevergoeding daarover, gelijk aan je hypotheekschuld.

Lage rente, hoge premie en andersom

Is de hypotheekrente laag? Dan is ook de rente over je spaartegoed laag. Een lage rente houdt in dat je relatief veel premie zult moeten inleggen om voldoende te sparen. Is de rente hoog, dan hoef je ook minder premie te betalen.Bij een eventuele renteherziening reageren je maandlasten dus niet zo heftig. En dat is voor veel mensen een geruststellende gedachte.

Overlijdensrisico

Een spaarhypotheek wordt over het algemeen inclusief een overlijdensrisicodekking afgesloten. Een klein deel van de premie wordt voor het overlijdensrisico gebruikt, de rest kan worden gespaard. De meeste hypotheekverstrekkers verplichten je om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor een bepaald bedrag. Onze adviseurs kennen de verschillen tussen de voorwaarden van de hypotheekverstrekkers. Ook kunnen ze je voorrekenen wat in jouw geval de voor- en nadelen zijn van het wel of niet volledig verzekeren van het overlijdensrisico. Maak gebruik van die kennis! Laat je goed informeren.

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maak je gebruik van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde "fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning". Deze vrijstelling houdt in dat je gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Je betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in box I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. Voor 2010 geld het volgende:

 • Wanneer je 15-19 jaar hebt gespaard, is de vrijstelling maximaal € 34.100,- per persoon.
 • Wanneer je meer dan 20 jaar hebt gespaard, is de vrijstelling € 150.500,- per persoon.

De vrijstellingen zijn eenmalig per verzekerde en gelden ook als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Ben je gehuwd of woon je samen? Dan kun je zelfs rekenen op het dubbele: € 301.000,-.
Voorwaarde is wel dat je 15 of 20 jaar lang aaneengesloten premie hebt betaald. Daarbij mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie bedragen.

Bijzondere constructies

Bij levenhypotheken kun je een aantal bijzondere constructies afspreken voor de betaling van je premie. De meest toegepaste constructies zijn de hoog-laag premiebetaling al dan niet in combinatie met een premiedepot. Wil je meer weten? Vraag ernaar bij onze adviseurs.

Neem voor meer informatie contact met ons op