NHG

Terug naar alle hypotheken

Nationale Hypotheek Garantie 

Garantie raadzaam

Ongeveer 30 procent van de nieuwe hypotheken wordt afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG); in het lagere prijssegment wel 70 tot 80 procent. NHG is een garantie die u onder enkele voorwaarden kunt krijgen als u geld leent om de koop of verbouw van een huis mogelijk te maken. Het is niet verplicht, maar er gebruik van maken is raadzaam. Wanneer een hypotheek wordt afgesloten, maakt u samen met de kredietverstrekker afspraken over de betaling van lasten. Maar als u door omstandigheden, werkeloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden van uw partner tijdelijk uw hypotheek niet meer kunt betalen, biedt NHG u de Woonlastenfaciliteit. Daarmee krijgt u extra tijd om betalingsproblemen op te lossen. Mocht u langere tijd niet meer in staat zijn om aan de betalingsverplichting te voldoen, dan kan uw woning worden verkocht. Als de opbrengst lager is dan het bedrag dat u nog moet betalen, ontstaat er een restantschuld. Deze wordt kwijtgescholden als blijkt dat u buiten uw schuld in de problemen bent gekomen en u er alles aan heeft gedaan om de restantschuld te beperken.

Neem voor meer informatie contact met ons op